Οι Αφίσες μας

Για την καλύτερη επικοινωνία του αιτήματος επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, φίλοι και υποστηρικτές της προσπάθειάς μας, δημιούργησαν προτότυπες αφίσες.  Σας προτείνουμε να τις διαδόσετε, ή να τις τυπώσετε και να τις τοποθετήσετε σε χώρους όπως Σχολεία, Πανεπιστήμια, Θέατρα, Ξενοδοχεία κ.α.