Ποιοί είμαστε

Ο πολιτιστικός μας Σύλλογος με την επωνυμία ΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΟ αποτελείται από γονείς και
απόφοιτους του Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως-70ού Αθηνών (www.acrokyttaro.gr)
Δημιουργώντας το
Ακροκύτταρο το 2010 θέσαμε τους εξής βασικούς στόχους:

• Ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων με κέντρο το σχολείο μας.
• Διατήρηση της σχέσης των αποφοίτων μεταξύ τους, με τους παιδαγωγούς τους και τον
χώρο του Σχολείου, από όπου ξεκίνησαν όλοι μαζί το ταξίδι της αναζήτησης και της γνώσης.
• Υποστήριξη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου των διδασκόντων.
• Συμβολή στην ενίσχυση και αναμόρφωση των υποδομών του σχολείου.
• Υποστήριξη του αιτήματος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα,

Η δημιουργία, από το Ακροκύτταρο, του ιστότοπου www.acropoliskids.gr αποσκοπεί στην
υλοποίηση του στόχου μας, για την υποστήριξη του αιτήματος της επιστροφής των Γλυπτών
του Παρθενώνα, 
στο Φως που τα Γέννησε.

ΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΟ, Κύτταρο Πολιτισμού.