Τα Νέα μας

Από την στήλη αυτή θα σας ενήμερώνουμε γιά κάθε νέο που έχει σχέση με το acropoliskids.gr και την ανταπόκριση του κοινού στην προσπάθειά μας, να υποστηριχεί το αίτημα της Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Πατρίδα τους την Ελλάδα.